Ombildande av Skånes Kommuner till ett starkt förbund

Ombildande av Skånes Kommuner till ett starkt förbund

2019 genomförde Startpoint en fördjupad medlemsdialog med samtliga kommunledningar i Skåne. Dialogerna klargjorde ett stort behov av att förändra kommunförbundet för att överleva. Analysen lämnade förslag på en åttapunktslista för att skapa nödvändiga förändringar. Baserat på underlaget gavs även Startpoint och Ola Odebäck i uppdrag att gå in som tf förbundsdirektör för att, tillsammans med styrelsen och medlemmarna, genomföra nödvändiga förändringar. Detta inkluderade att definiera uppdraget, etablera en governancemodell baserad på att skapa ett förbund med stark förankring i kommunledningarna, ny finansieringsmodell samt säkerställa en styrelse med stark förankring bland Skånes kommuner. Förändring genomfördes på 10 månader och har nu resulterat i ett nytt förbund, Skånes Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne) som engagerar de skånska kommunledningarna, har en stark styrelse och ett förtydligat uppdrag.