Startpoint bistår Almi Företagspartners i strategiarbete – att verka för mångfald bland företagare

Startpoint bistår Almi Företagspartners i strategiarbete – att verka för mångfald bland företagare

Startpoint anlitades att utreda och ta fram underlag och rekommendationer till Almis nationella handlingsplan för fokusgrupperna kvinnor och personer med utländsk bakgrund som är företagare.

Utredningen grundades primärt på intervjuer med företagare, företagsnätverk samt analys av attitydundersökningar, studier och utredningar relevanta för området. Utredningen påvisade bl.a. att riktade insatser/program för fokusgrupper inte är det som flest företagare föredrar. Merparten av intervjuade företagare uttrycker att de primärt får utbyte av andra med liknande visioner, ambitioner och utmaningar i företagsbyggandet.

Vår analys och våra rekommendationer har använts som kunskapsunderlag och integrerats i nationella handlingsplaner för Almi Företagspartners långsiktiga strategiska arbetet med målgrupperna.