Startpoint projektleder Antivåldsveckan i Rinkeby-Kista

Startpoint projektleder Antivåldsveckan i Rinkeby-Kista

2021 fick Startpoint uppdraget att projektleda kampanjen Antivåldsveckan i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Att förebygga våld är allas ansvar, men för detta krävs kunskap. Tillsammans med medarbetare i förvaltningen och lokala samarbetspartners arbetades därför ett omfattande program fram under samlingsdevisen Våld går att stoppa och förebygga!

Under Antivåldsveckan  kunde boende ta del av, bland annat, föreläsningar om mansrollen, författarsamtal om hedersnormer och pjäser om risk- och skyddsfaktorer. Stadsdelsförvaltningens medarbetare bjöds parallellt in till föreläsningar och panelsamtal om bland annat våldsbejakande extremism, samtalsmetodik och hållbara arbetssätt. Över 500 medarbetare och närmare 1 700 boende i stadsdelsområdet deltog i Antivåldsveckans olika aktiviteter.