Stöttar Gävle kommun i säkerställandet av att osund konkurrens mot näringslivet inte förekommer

Stöttar Gävle kommun i säkerställandet av att osund konkurrens mot näringslivet inte förekommer

Startpoint har belyst Gävles kommunkoncerns affärsmässiga relationer med näringslivet, för att utreda om osund konkurrens förekommer. Detta som ett led i att säkra ett gott samarbete och vilka konsekvenser kommunens vägval leder till för det lokala näringslivet. Både utifrån gällande lagstiftning men också vad som kan anses lämpligt utifrån  politisk vilja och relationen parterna emellan. Analysen påvisade en stor medvetenhet kring kommunens agerande och påverkan på näringslivet, och att kommunen successivt har tagit steg mot att förhindra osund konkurrens.