Inköp Gävleborg & Gävle kommun

Startpoint har sedan 2019 tillhandahållit konsulttjänster för organisationsutveckling till Inköp Gävleborg samt Gävle kommun. Ramavtalet inkluderar bolag och nämnder inom kommunerna: Gävle, Bollnäs, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby. Ramavtalet omfattar konsulttjänster i form av: organisationsanalys- och utveckling, förändringsledning, processutveckling, strategisk ledning och uppföljning, HR och kompetensförsörjning, verksamhet och ekonomistyrning, utredning och kartläggningar samt projektledning avseende organisationsförändringar.

Gävle kommun är vackert belägen vid havet med bra läge och stark utveckling. Kommunen har över 100 000 invånare och i kommunkoncernen arbetar drygt 8 000 medarbetare. Gävle kommun gränsar bl.a. till Söderhamns kommun med den vackra kuststräckan mot Bottenhavet samt Älvkarleby. I Gävleborgs län finner vi även bandykommunen Bollnäs med ca 27 000 invånare samt hemvändarkommunen Ovanåker med sina 12 000 invånare.