StartPoint genomförde under våren 2019 en ekonomisk och kvalitativ genomlysning av Samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån struktur, styrning och organisering. Detta mot bakgrund av samlade budgetutmaningar. Genomlysningen identifierade ett antal effektiviseringspotentialer och lösningar för att nå en än mer effektiv, strategisk och välfungerande verksamhet.

StartPoint lämnade nio övergripande rekommendationer, varav ett flertal beslutades för omedelbar vidare utveckling och implementering.