Lyckas med förändring i offentliga organisationer

Offentlig sektor i Sverige och internationellt är under stor press att göra mer för mindre budgetmedel och färre anställda. Behovet av förändring är konstant baserat på medborgares förändrade krav och den politiska agendan. Effektiviseringen handlar ofta om organisationens förmåga att prioritera och hitta effektiva processer, samt dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Förändring är ofta nödvändig, samtidigt finns det många exempel där beslutade förändringar aldrig lyckas. Välformulerade och kloka strategier och handlingsplaner tappar mening om verksamheterna som ska genomföra dem inte accepterar dem. Förändringsarbetet måste därför börja innan strategier och planer är klara. Förändringsarbetet har störst chans att lyckas om medarbetarna vill och känner för strategierna och handlingsplanerna.

Förankring, delaktighet och engagemang är därför nyckelord i vårt arbete med att hjälpa kunder i sin förändringsresa, att identifiera effektiviseringspotentialer, prioritera förändringsinitiativ och hitta hållbara och effektiva arbetssätt.

”Förändringsresan har krävt tid, samspel och eftertanke samtidigt som vi förväntat oss framdrift och resultat. Konsultens kombination av ödmjukhet och beslutsamhet har varit avgörande för att få högsta ledningen och operativa arbetsgrupperna med i förändringen.”

Claes Malmberg,
Chef för näringslivsutveckling, Helsingborgs stad