Att leda och styra mot resulta

Offentlig sektor har under lång tid haft fokus på att öka fokus på resultat och värde som skapas till medborgaren. Uppföljning och målstrukturer har utvecklats och formulerats. Detta är i mångt och mycket en positiv utveckling, men vi ser också behov av att i ökad grad lämna utrymme för medarbetare att vara med att definiera mål och prioriteringar utifrån verksamheternas grunduppdrag.

På samma sätt är uppföljningen inte mer värdefull än i vilken omfattning den används för att leda, styra och utveckla verksamheterna. Styrmodeller är därför starkt beroende av organisationens förmåga att skapa en kultur och struktur för att analysera och dra slutsatser för att fatta välgrundade beslut för framtiden.

”Konsultinsatsen har varit avgörande för utveckling av vår styrning i kommunkoncernen. Med god teoretisk underbyggnad och gedigen erfarenhet från kvalificerat utvecklingsarbete har konsulten både stöttat oss i lösningar och samtidigt bygga egen kapacitet för att vi själva kan bära förändringen.”

Göran Persson,
Kommundirektör, Karlshamns kommun