Effektiva organisationer för att möta omvärldens förändringar

Offentliga verksamheter genomsyras av en särskild komplexitet. Olika intressen – i vissa fall motstridiga sådana – och politiska skiften samt en sektor som förväntas skapa mer värde av mindre resurser gör offentliga verksamheter särskilt komplexa.

Samtidigt krävs det att ansvariga tjänstemän har förmågan att organisera och styra sin verksamhet på ett effektivt sätt för att på bästa och mest effektiva sätt nå sina mål. Vi hjälper chefer att hitta effektiva lösningar på sina organisatoriska och styrningsrelaterade utmaningar, allt ifrån organisationsdesign, organisationsanalyser och att bistå ledningsgrupper i sin utveckling som ledningsfunktion.

”StartPoint satte sig snabbt in i vår frågeställning och med sin djupa förståelse för offentlig sektors villkor lämna konkreta förslag och bistå att förankra dessa hos såväl kommunstyrelse som kommunledning.”

Christel Jönsson,
Kommundirektör, Kristianstads kommun