Strategier för offentliga verksamheter

Offentlig sektor står inför en rad utmaningar och komplexa frågeställningar att hantera för att lyckas i sitt uppdrag. Att navigera i en föränderlig omvärld och där förväntningarna är högt ställda från såväl politiker som medborgare ställer stora krav på ledare i offentliga organisationer. För att lyckas i sitt arbete krävs välgrundade strategier och en förmåga att genomföra dessa.

Genomförandet ställer stora krav på såväl strategins relevans som förmåga att förankra och engagera alla medarbetare och intressenter som ska genomföra denna. Vi hjälper organisationer och dess ledare att utifrån uppdrag och mål, och genom relevanta omvärldsanalyser, utarbeta strategier för att nå sina målsättningar och utföra sitt uppdrag.

Ingen strategi är någonsin bättre än organisationens kraft att genomföra den. Därför arbetar vi alltid i ett mycket nära samarbete med kundens organisation och medarbetare för att få utarbetade strategier att få fäste i organisationen redan under utvecklingsarbetet.

”Det årliga strategidokument togs fram genom att konsulterna involverade ledningsgruppen och våra medarbetare. Strategin implementerades därmed samtidigt som den togs fram. Strategiprocessen gav oss en gemensam målbild och prioriteringar som nu guidar vårt arbete.”

Ann Hellenius,
chef för digital utveckling, Stockholms stad