Örebro kommun

Startpoint har nöjet att från och med år 2022 stötta kommunledning och förvaltningsledningar i Örebro kommun i processledning och organisationsutveckling. Ramavtalet gäller rådgivning och stöttning i kommundirektörens ledningsarbete, kommunövergripande och förvaltningsgemensamma översyner samt förändringsledning och översyner av enskilda förvaltningar.

Örebro kommun är landets sjunde största kommun, med ca 155 000 invånare. Kommunen sysselsätter ca 13 000 medarbetare som jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv kommun för både människor och företag, och drivs av att skapa en enklare vardag för alla. Visionen är att vara ”Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad”.