Välkommen till
startpunkten mot
förändring som gör
verklig skillnad.

SÅ SKAPAR VI POSITIV FÖRÄNDRING
INOM OFFENTLIG SEKTOR ›››

Välkommen till
startpunkten mot
förändring som gör
verklig skillnad.

SÅ SKAPAR VI POSITIV FÖRÄNDRING INOM OFFENTLIG SEKTOR ›››

Vi brinner för välfärdsfrågor och utveckling av den offentliga sektorn. Precis som du.

Vi finns för dig som arbetar med att skapa samhällsnytta på hög nivå. Startpoint Advisory är ett managementkonsultbolag med djup kunskap om den offentliga sektorn och det landskap som bolag i offentlig sektor verkar inom i Sverige. Vi grundades 2017 av erfarna och passionerade konsulter som tillsammans har mer än 50 års erfarenhet som rådgivare, både i offentliga Sverige och internationellt. Med ett starkt internationellt nätverk etablerar vi en inspirerande kunskapsmiljö för både uppdragsgivare och medarbetare som gör verklig skillnad.

Vi brinner för välfärdsfrågor och utveckling av den offentliga sektorn. Precis som du.

Vi finns för dig som arbetar med att skapa samhällsnytta på hög nivå. Startpoint Advisory är ett managementkonsultbolag med djup kunskap om den offentliga sektorn och det landskap som bolag i offentlig sektor verkar inom i Sverige. Vi grundades 2017 av erfarna och passionerade konsulter som tillsammans har mer än 50 års erfarenhet som rådgivare, både i offentliga Sverige och internationellt. Med ett starkt internationellt nätverk etablerar vi en inspirerande kunskapsmiljö för både uppdragsgivare och medarbetare som gör verklig skillnad.

Våra ramavtal

RAMAVTAL ORGANISATIONSUTVECKLING

ÖREBRO KOMMUN

Startpoint har nöjet att från och med år 2022 stötta kommunledning och förvaltningsledningar i Örebro kommun i processledning och organisationsutveckling. Ramavtalet gäller rådgivning och stöttning i kommundirektörens ledningsarbete, kommunövergripande och förvaltningsgemensamma översyner samt förändringsledning och översyner av enskilda förvaltningar.

Örebro kommun är landets sjunde största kommun, med ca 155 000 invånare. Kommunen sysselsätter ca 13 000 medarbetare som jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv kommun för både människor och företag, och drivs av att skapa en enklare vardag för alla. Visionen är att vara ”Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad”.

LÄS MER >>>

STÄNG >>>

RAMAVTAL ORGANISATIONSKONSULTER

ESKILSTUNA KOMMUNKONCERN

Startpoint är sedan 2021 leverantör av organisationskonsulter för Eskilstunas kommunkoncern. Ramavtalet omfattar stöd i form av specialistkompetens eller resursförstärkning inom bland annat: organisationsanalys- och utveckling, förändringsledning, strategisk ledning och uppföljning, ekonomistyrning, verksamhetsöversyn, utredningar och kartläggningar och projektledning av organisationsförändringar.

Eskilstuna  är en växande kommun med ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i Stockholm-Mälarregionen. Idag har Eskilstuna en folkmängd strax över 100 000 invånare och kommunen har drygt 9 000 medarbetare.

LÄS MER >>>

STÄNG >>>

RAMAVTAL ORGANISATIONSUTVECKLING

INKÖP GÄVLEBORG & GÄVLE KOMMUN

Startpoint har sedan 2019 tillhandahållit konsulttjänster för organisationsutveckling till Inköp Gävleborg samt Gävle kommun. Ramavtalet inkluderar bolag och nämnder inom kommunerna: Gävle, Bollnäs, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby. Ramavtalet omfattar konsulttjänster i form av: organisationsanalys- och utveckling, förändringsledning, processutveckling, strategisk ledning och uppföljning, HR och kompetensförsörjning, verksamhet och ekonomistyrning, utredning och kartläggningar samt projektledning avseende organisationsförändringar.

Gävle kommun är vackert belägen vid havet med bra läge och stark utveckling. Kommunen har över 100 000 invånare och i kommunkoncernen arbetar drygt 8 000 medarbetare. Gävle kommun gränsar bl.a. till Söderhamns kommun med den vackra kuststräckan mot Bottenhavet samt Älvkarleby. I Gävleborgs län finner vi även bandykommunen Bollnäs med ca 27 000 invånare samt hemvändarkommunen Ovanåker med sina 12 000 invånare.

LÄS MER >>>

STÄNG >>>

RAMAVTAL ORGANISATIONSUTVECKLING

STOCKHOLMS STAD

Startpoint har sedan 2021 ramavtal med Stockholms stad avseende organisationskonsulter. Ramavtalet omfattar såväl nämnder och bolag i staden. Det innebär att vi tillhandahåller staden professionellt stöd inom områdena:

  • Organisations-, process-, styrnings- och verksamhetsutveckling från analys till införande
  • Strategi, förändringsledning, process-och projektledning inom organisation och styrning
  • Styrning för att uppnå god internkontroll och effektiv verksamhet

Stockholms stad är Sveriges största kommun med en befolkning på över 960 000.  Staden är en av de största arbetsgivarna i landet med över 40 000 anställda som arbetar i fler än 300 olika yrken. Visionen för staden är samlad kring tre målområden:  En mångsidig storstad för alla, Hållbart växande och dynamisk samt en Smart och innovativ storstad.

LÄS MER >>>

STÄNG >>>

Ett axplock av våra kunderfarenheter:

”Förändring är en förutsättning för utveckling. Vi hjälper dig genom hela resan.”

Startpoints pro bono-samarbeten

Med jämna mellanrum avsätter vi tid för pro bono-samarbeten, där vi hjälper organisationer i civilsamhället
att lyckas. Detta gör vi för att vi drivs av att bidra till positiv samhällsförändring och önskar bistå organisationer
som skapar ett stort värde för många människor i Sverige.

Kontakta oss

Vi söker dig som brinner för att skapa samhällsnytta.

Vill du vara med och stödja den offentliga sektorns utveckling? Är du driven, ambitiös, nyfiken och gillar nytänkande? Vill du vara med och bygga en kunskapsmiljö med ambitionen att utveckla offentliga Sverige? Har du fullgjort din akademiska utbildning, några års erfarenhet och är nyfiken på att verka i en snabbfotad tillväxtmiljö med stora möjligheter till ansvar och påverkan? I så fall vill vi gärna träffa dig.