Välkommen till startpunkten mot förändring som gör verklig skillnad.
Så skapar vi positiv förändring inom offentlig sektor ›››
Välkommen till startpunkten mot förändring som gör verklig skillnad.
Så skapar vi positiv förändring inom offentlig sektor ›››

Vi brinner för välfärdsfrågor och utveckling av den offentliga sektorn. Precis som du.

Vi finns för dig som arbetar med att skapa samhällsnytta på hög nivå. Startpoint Advisory är ett managementkonsultbolag med djup kunskap om den offentliga sektorn och det landskap som bolag i offentlig sektor verkar inom i Sverige. Vi grundades 2017 av erfarna och passionerade konsulter som tillsammans har mer än 50 års erfarenhet som rådgivare, både i offentliga Sverige och internationellt. Med ett starkt internationellt nätverk etablerar vi en inspirerande kunskapsmiljö för både uppdragsgivare och medarbetare som gör verklig skillnad.

Vår expertis – från ord till handling

Vi drivs av att hjälpa ledande befattningshavare i offentlig sektor och bolagschefer inom
välfärdssektorn med framtidens utmaningar inom följande områden:

Förändring

Vi stödjer kunder i offentlig sektor att identifiera effektiviseringspotential och realisera vinster genom förändring.

Strategi

Vi stödjer kunder i offentlig sektor att identifiera effektiviseringspotential och realisera vinster genom förändring.

Organisation

Vi stödjer kunder i offentlig sektor att hitta effektiva lösningar på sina organisatoriska utmaningar.

Ledarskap

Vi stödjer kunder i offentlig sektor att uppnå en effektiv styrning utifrån resultatfokus och tillit.

Våra senaste referenscase

Våra ramavtal

Ramavtal organisationsutveckling

Stockholms stad

Startpoint har sedan 2021 ramavtal med Stockholms stad avseende organisationskonsulter. Ramavtalet omfattar såväl nämnder och bolag i staden. Det innebär att vi tillhandahåller staden professionellt stöd inom områdena: Organisations-, process-, styrnings- och verksamhetsutveckling från analys till införande Strategi, förändringsledning, process-och projektledning inom organisation och styrning Styrning för att uppnå god internkontroll och effektiv verksamhet Stockholms stad är Sveriges största kommun med en befolkning på över 960 000.  Staden är en av de största arbetsgivarna i landet med över 40 000 anställda som arbetar i fler än 300 olika yrken. Visionen för staden är samlad kring tre målområden:  En mångsidig storstad för alla, Hållbart växande och dynamisk samt en Smart och innovativ storstad.

Läs mer ›››
Regional utveckling

Region Skåne

Startpoint är leverantör till Region Skåne gällande konsulttjänster inom regional utveckling, och omfattar områdena: övergripande regional utveckling, näringsliv och arbetsmarknad samt hållbar utveckling och folkhälsa. Region Skåne består av 33 kommuner och är en av Sveriges tre storstadsregioner där det bor nästan 1,4 miljoner människor. Det är en av Skånes största arbetsgivare med 36 000 anställda. Visionen är att Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett varierat landskap. Skåne välkomnar nya människor och nya influenser. Skåne är porten till Sverige och ut i världen.

Läs mer ›››
Utvärderings- och analystjänster

Tillväxtverket

Startpoint är leverantör till Tillväxtverket för utvärderings- och analystjänster inom områdena: regional tillväxtpolitik, näringspolitik samt hållbarhet gällande regional tillväxt och näringslivsutveckling. Tillväxtverket har i uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. Myndighetens vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Tillväxtverket har cirka 1300 medarbetare i Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå, Malmö, Örebro och Östersund samt på huvudkontoret i Stockholm.

Läs mer ›››

Ett axplock av våra kunderfarenheter:

”Förändring är en förutsättning för utveckling. Vi hjälper dig genom hela resan.”

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi brinner för välfärdsfrågor och utveckling av den offentliga sektorn. Precis som du.

Vi finns för dig som arbetar med att skapa samhällsnytta på hög nivå. Startpoint Advisory är ett managementkonsultbolag med djup kunskap om den offentliga sektorn och det landskap som bolag i offentlig sektor verkar inom i Sverige. Vi grundades 2017 av erfarna och passionerade konsulter som tillsammans har mer än 50 års erfarenhet som rådgivare, både i offentliga Sverige och internationellt. Med ett starkt internationellt nätverk etablerar vi en inspirerande kunskapsmiljö för både uppdragsgivare och medarbetare som gör verklig skillnad.