Våra ramavtal organisationsutveckling

Ramavtal organisationsutveckling

Stockholms stad

Startpoint har sedan 2021 ramavtal med Stockholms stad avseende organisationskonsulter. Ramavtalet omfattar såväl nämnder och bolag i staden. Det innebär att vi tillhandahåller staden professionellt stöd inom områdena: Organisations-, process-, styrnings- och verksamhetsutveckling från analys till införande Strategi, förändringsledning, process-och projektledning inom organisation och styrning Styrning för att uppnå god internkontroll och effektiv verksamhet Stockholms stad är Sveriges största kommun med en befolkning på över 960 000.  Staden är en av de största arbetsgivarna i landet med över 40 000 anställda som arbetar i fler än 300 olika yrken. Visionen för staden är samlad kring tre målområden:  En mångsidig storstad för

Läs mer ›››
Regional utveckling

Region Skåne

Startpoint är leverantör till Region Skåne gällande konsulttjänster inom regional utveckling, och omfattar områdena: övergripande regional utveckling, näringsliv och arbetsmarknad samt hållbar utveckling och folkhälsa. Region Skåne består av 33 kommuner och är en av Sveriges tre storstadsregioner där det bor nästan 1,4 miljoner människor. Det är en av Skånes största arbetsgivare med 36 000 anställda. Visionen är att Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett varierat landskap. Skåne välkomnar nya människor och nya influenser. Skåne är porten till Sverige och ut i världen.

Läs mer ›››
Utvärderings- och analystjänster

Tillväxtverket

Startpoint är leverantör till Tillväxtverket för utvärderings- och analystjänster inom områdena: regional tillväxtpolitik, näringspolitik samt hållbarhet gällande regional tillväxt och näringslivsutveckling. Tillväxtverket har i uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. Myndighetens vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Tillväxtverket har cirka 1300 medarbetare i Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå, Malmö, Örebro och Östersund samt på huvudkontoret i Stockholm.

Läs mer ›››
Ramavtal verksamhets- och organisationsutveckling

Göteborgs stad

Startpoint har tillsammans med Sweco ramavtal med Göteborgs stad inom verksamhets- och organisationsutveckling, förändringsledning och verksamhetsstyrning. Syftet är att följa upp, effektivisera och utveckla kommunens verksamheter för att kunna erbjuda medborgarna bästa möjliga samhällsservice. Utöver Göteborgs stad omfattas även tillhörande kommunala bolag och närliggande kommuner: Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn samt Öckerö. Göteborg är Sveriges näst största stad med 580 000 invånare och en av Sveriges största arbetsgivare med sina cirka 55 000 medarbetare. Just nu växer Göteborg kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för många nya invånare, och ska gå från att

Läs mer ›››
Ramavtal organisationskonsulter

Eskilstuna kommunkoncern

Startpoint är sedan 2021 leverantör av organisationskonsulter för Eskilstunas kommunkoncern. Ramavtalet omfattar stöd i form av specialistkompetens eller resursförstärkning inom bland annat: organisationsanalys- och utveckling, förändringsledning, strategisk ledning och uppföljning, ekonomistyrning, verksamhetsöversyn, utredningar och kartläggningar och projektledning av organisationsförändringar. Eskilstuna  är en växande kommun med ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i Stockholm-Mälarregionen. Idag har Eskilstuna en folkmängd strax över 100 000 invånare och kommunen har drygt 9 000 medarbetare.

Läs mer ›››
Ramavtal organisationsutveckling

Örebro kommun

Startpoint har nöjet att från och med år 2022 stötta kommunledning och förvaltningsledningar i Örebro kommun i processledning och organisationsutveckling. Ramavtalet gäller rådgivning och stöttning i kommundirektörens ledningsarbete, kommunövergripande och förvaltningsgemensamma översyner samt förändringsledning och översyner av enskilda förvaltningar. Örebro kommun är landets sjunde största kommun, med ca 155 000 invånare. Kommunen sysselsätter ca 13 000 medarbetare som jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv kommun för både människor och företag, och drivs av att skapa en enklare vardag för alla. Visionen är att vara ”Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad”.

Läs mer ›››
Ramavtal verksamhetsutveckling

Region Gotland

Startpoint har glädjen att från och med år 2022 stötta Region Gotlands förvaltningar i organisations- och verksamhetsutveckling samt förändringsledning. Ramavtalet gäller uppdrag inom hela eller delar av förvaltningar och innefattar exempelvis översyn av organisationsstruktur och processer, ekonomistyrning och stöd/rådgivning vid förändringsledning. Region Gotlands verksamhet omfattar både kommunal verksamhet och regional hälso- och sjukvård för drygt 60,000 invånare. Det är öns största arbetsgivare där ca 6 600 gotlänningar arbetar. Gotlands vision för 2040 är ”en kreativ ö med plats för hela livet” med de övergripande målen att vara ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla, en förebild i energi-

Läs mer ›››
Organisation- och ledarskap

Värmdö kommun

Startpoint är leverantör till Värmdö kommun gällande verksamhetsutveckling och strategi, ekonomistyrning, process- och organisationsutveckling, analys och metod, kompetensförsörjning samt chefs- och ledarskapsstöd. Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner, med cirka 45 000 invånare och 3000 medarbetare. De är en del av den pulserande Stockholmsregionen och Värmdös vision är att vara skärgårdens mötesplats.

Läs mer ›››
Verksamhets- och samhällsutveckling

Luleå kommun

Startpoint är en av Luleå kommuns leverantörer av konsulttjänster inom  verksamhetsutveckling och samhällsutveckling, vilket även omfattar kommunens bolag: Luleå Business Region, Luleå kommunföretag och Luleå Miljöresurs. Luleå är en expansiv kommun med stora pågående investeringar och etableringar. Kommunen har närmare 79 000 invånare och är en av Norrbottens största arbetsgivare med drygt 7 000 medarbetare. Visionen beskriver bland annat att det i Luleå, vid Bottenvikens kust finns plats för både och: närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter.

Läs mer ›››