Tillväxtverket

Startpoint är leverantör till Tillväxtverket för utvärderings- och analystjänster inom områdena: regional tillväxtpolitik, näringspolitik samt hållbarhet gällande regional tillväxt och näringslivsutveckling.

Tillväxtverket har i uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. Myndighetens vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Tillväxtverket har cirka 1300 medarbetare i Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå, Malmö, Örebro och Östersund samt på huvudkontoret i Stockholm.