Om Startpoint
Startpoint Advisory är ett managementkonsultbolag med djup kunskap om den offentliga sektorn och det landskap som bolag i offentlig sektor verkar inom i Sverige.
Om Startpoint
Startpoint Advisory är ett managementkonsultbolag med djup kunskap om den offentliga sektorn och det landskap som bolag i offentlig sektor verkar inom i Sverige.

Bolaget grundades 2017 av erfarna konsulter med 20 års erfarenhet som rådgivare i offentliga Sverige och internationellt. Vår erfarenhet kombinerat med ett starkt internationellt nätverk gör att vi etablerar en inspirerande kunskapsmiljö för både uppdragsgivare och medarbetare.


Vi påbörjar nu en ny tillväxtresa utifrån våra tidigare erfarenheter att bygga framgångsrika och attraktiva konsultbolag – men nu gör vi det på ett nytt sätt. Med kontor på i centrala Stockholm och i bokskogen i Skåne, vänder vi oss till toppchefer i offentlig sektor som drivs av utveckling och förändring.

sv0785

Johan Grip

Tel: 070-810 77 50
johan@startpointadvisory.se

Byggnadsingenjör och Civilekonom med ett stort intresse för utveckling av den offentliga sektorn och delaktighet i samhällsdebatten. Bakgrund från stora internationella konsultbolag såväl som entreprenör som drivit egen verksamhet. 20 års konsulterfarenhet som rådgivare till förändringsbenägna ledare. Han tror på kraften i samarbete och att tänka i nya banor. Johan trivs i skidbacken och som ungdomstränare på fotbollsplanen, och han drömmer om en egen liten vingård i norra Italien.

sv0926

Pernilla Blixt

Tel: 076-869 02 88
pernilla@startpointadvisory.se
 

Civilekonom med stort intresse för samhällsutvecklingsfrågor, ledarskap och förändringsledning. Många års erfarenhet i olika ledande roller inom kommunal, privat och ideell sektor. Har sin styrka i att kunna hantera komplexa processer med kreativitet, struktur och handlingskraft. Vid sidan av arbetet ger hon sig gärna in i samhällsdebatten, umgås med vänner och familj eller tillbringar tid vid havet där hon bor.

sv4815

Andrea Utas

Tel:  076-677 43 43
andrea@startpointadvisory.se

 

Tvärvetenskaplig miljövetare med snart tio års konsultbakgrund inom samhällsutveckling med fokus på analys och processledning. Andrea har gedigen erfarenhet av att arbeta på uppdrag av aktörer som verkar inom komplexa strukturer för styrning och beslutsfattande på såväl europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, samhällsbyggnad och internationell utveckling är exempel på policyområden där Andrea har fördjupad kunskap. När hon inte arbetar ägnar hon sig åt kulturella och kreativa intryck och uttryck.

sv0820

Sophie Jansson

Tel: 072-165 88 23 
sophie@startpointadvisory.se

 

Statsvetare som drivs av att skapa långsiktiga lösningar som resulterar i riktig samhällsnytta. Sophie har en bakgrund som konsult inom kommunikation och public affairs där hon arbetat med alltifrån ideella aktörer till internationella företag verksamma inom bland annat hälso- och sjukvård samt miljö- och klimat. På fritiden umgås hon gärna med vänner och familj, ger sig ut i skogen eller upptäcker nya platser

Erik_lidberg

Erik Lidberg

Tel: 076-029 40 37
erik.lidberg@startpointadvisory.se


Marknads- och förvaltningsekonom som ägnat den mesta tiden åt att utveckla samarbeten inom näringslivet och offentlig sektor. Med erfarenhet av affärsutveckling inom Volvo och fyra uppdrag som kommundirektör har jag praktisk erfarenhet från flera intressanta utmaningar. Förutsättningarna att klara det offentliga uppdraget blir allt svårare och kräver nya grepp där stort fokus nu ligger på att dels öka det interna samarbetet men även samarbetet med det lokala näringslivet och civilsamhället. Ett arbete som jag brinner för och där vi tillsammans skapar goda förutsättningar för ett hållbart nätverkssamhälle. Erik spelar tennis hellre än bra men har ambitioner att bli bättre.

20230131_Steffen-Ovdahl_webb_liten

Steffen Ovdahl

Tel: 070-491 36 28
steffen.ovdahl@startpointadvisory.se

 

Statsvetare som brinner för att skapa resultat, kundvärde och samhällsnytta. Steffen har varit chef i Sverige och utomlands, haft ledande roller i privata bolag och offentliga verksamheter samt genomfört ett stort antal projekt som managementkonsult. Han drivs av nyfikenhet och en stark vilja till att hjälpa organisationer förstå komplexitet, tänka nytt och förbättras. Steffen kombinerar analytisk spetskompetens med ett genuint intresse för människor och deras drivkrafter. På fritiden är han fotbollstränare för Hammarbys 6-åringar. Steffen springer och cyklar så ofta som möjligt och när tillfälle ges reser han gärna till nya platser, allra helst i Centralasien, Afrika och Mellanöstern. 

Våra nationella och internationella partners

Kontakta oss

Vi brinner för välfärdsfrågor och utveckling av den offentliga sektorn. Precis som du.

Vi finns för dig som arbetar med att skapa samhällsnytta på hög nivå. Startpoint Advisory är ett managementkonsultbolag med djup kunskap om den offentliga sektorn och det landskap som bolag i offentlig sektor verkar inom i Sverige. Vi grundades 2017 av erfarna och passionerade konsulter som tillsammans har mer än 50 års erfarenhet som rådgivare, både i offentliga Sverige och internationellt. Med ett starkt internationellt nätverk etablerar vi en inspirerande kunskapsmiljö för både uppdragsgivare och medarbetare som gör verklig skillnad.