Om Startpoint

Startpoint Advisory är ett managementkonsultbolag med djup kunskap om den offentliga sektorn och det landskap som bolag i offentlig sektor verkar inom i Sverige. Grundat 2017 av erfarna konsulter. Med 20 års erfarenhet som rådgivare i offentliga Sverige och internationellt, och med ett starkt internationellt nätverk etablerar vi en inspirerande kunskapsmiljö för både uppdragsgivare och medarbetare.

Vi påbörjar nu en ny tillväxtresa utifrån våra tidigare erfarenheter att bygga framgångsrika och attraktiva konsultbolag som Ramböll Management Consulting och SANN & Partners – men nu gör vi det på ett nytt sätt. Med kontor på Stureplan i Stockholm och i bokskogen i Skåne, vänder vi oss till toppchefer i offentlig sektor som drivs av utveckling och förändring.