Värmdö kommun

Startpoint är leverantör till Värmdö kommun gällande verksamhetsutveckling och strategi, ekonomistyrning, process- och organisationsutveckling, analys och metod, kompetensförsörjning samt chefs- och ledarskapsstöd. Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner, med cirka 45 000 invånare och 3000 medarbetare. De är en del av den pulserande Stockholmsregionen och Värmdös vision är att vara skärgårdens mötesplats.