Stockholms stad

Startpoint har sedan 2021 ramavtal med Stockholms stad avseende organisationskonsulter. Ramavtalet omfattar såväl nämnder och bolag i staden. Det innebär att vi tillhandahåller staden professionellt stöd inom områdena:

  • Organisations-, process-, styrnings- och verksamhetsutveckling från analys till införande
  • Strategi, förändringsledning, process-och projektledning inom organisation och styrning
  • Styrning för att uppnå god internkontroll och effektiv verksamhet

Stockholms stad är Sveriges största kommun med en befolkning på över 960 000.  Staden är en av de största arbetsgivarna i landet med över 40 000 anställda som arbetar i fler än 300 olika yrken. Visionen för staden är samlad kring tre målområden:  En mångsidig storstad för alla, Hållbart växande och dynamisk samt en Smart och innovativ storstad.