Region Gotland

Published

Startpoint har glädjen att från och med år 2022 stötta Region Gotlands förvaltningar i organisations- och verksamhetsutveckling samt förändringsledning. Ramavtalet gäller uppdrag inom hela eller delar av förvaltningar och innefattar exempelvis översyn av organisationsstruktur och processer, ekonomistyrning och stöd/rådgivning vid förändringsledning.

Region Gotlands verksamhet omfattar både kommunal verksamhet och regional hälso- och sjukvård för drygt 60,000 invånare. Det är öns största arbetsgivare där ca 6 600 gotlänningar arbetar. Gotlands vision för 2040 är ”en kreativ ö med plats för hela livet” med de övergripande målen att vara ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla, en förebild i energi- och klimatomställningen samt en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft.