Region Skåne

Published

Startpoint är leverantör till Region Skåne gällande konsulttjänster inom regional utveckling, och omfattar områdena: övergripande regional utveckling, näringsliv och arbetsmarknad samt hållbar utveckling och folkhälsa.

Region Skåne består av 33 kommuner och är en av Sveriges tre storstadsregioner där det bor nästan 1,4 miljoner människor. Det är en av Skånes största arbetsgivare med 36 000 anställda. Visionen är att Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett varierat landskap. Skåne välkomnar nya människor och nya influenser. Skåne är porten

till Sverige och ut i världen.