Eskilstuna kommunkoncern

Published

Startpoint är sedan 2021 leverantör av organisationskonsulter för Eskilstunas kommunkoncern. Ramavtalet omfattar stöd i form av specialistkompetens eller resursförstärkning inom bland annat: organisationsanalys- och utveckling, förändringsledning, strategisk ledning och uppföljning, ekonomistyrning, verksamhetsöversyn, utredningar och kartläggningar och projektledning av organisationsförändringar.

Eskilstuna  är en växande kommun med ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i Stockholm-Mälarregionen. Idag har Eskilstuna en folkmängd strax över 100 000 invånare och kommunen har drygt 9 000 medarbetare.