Stockholms stad

Published

Startpoint har sedan 2021 ramavtal med Stockholms stad avseende organisationskonsulter. Ramavtalet omfattar såväl nämnder och bolag i staden. Det innebär att vi tillhandahåller staden professionellt stöd inom områdena:

  • Organisations-, process-, styrnings- och verksamhetsutveckling från analys till införande
  • Strategi, förändringsledning, process-och projektledning inom organisation och styrning
  • Styrning för att uppnå god internkontroll och effektiv verksamhet

Stockholms stad är Sveriges största kommun med en befolkning på över 960 000.  Staden är en av de största arbetsgivarna i landet med över 40 000 anställda som arbetar i fler än 300 olika yrken. Visionen för staden är samlad kring tre målområden:  En mångsidig storstad för alla, Hållbart växande och dynamisk samt en Smart och innovativ storstad.

Örebro kommun

Startpoint har nöjet att från och med år 2022 stötta kommunledning och förvaltningsledningar i Örebro kommun i processledning och organisationsutveckling. Ramavtalet gäller rådgivning och stöttning i kommundirektörens ledningsarbete, kommunövergripande och förvaltningsgemensamma översyner samt förändringsledning och översyner av enskilda förvaltningar.

Örebro kommun är landets sjunde största kommun, med ca 155 000 invånare. Kommunen sysselsätter ca 13 000 medarbetare som jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv kommun för både människor och företag, och drivs av att skapa en enklare vardag för alla. Visionen är att vara ”Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad”.