Startpoint utformar förslag på framtida arbetssätt och organisation inom näringslivssamarbetet SBA

Startpoint utformar förslag på framtida arbetssätt och organisation inom näringslivssamarbetet SBA

2020 uppdrogs Startpoint att se över arbetssätt, organisation och medlemserbjudande inför den nya avtalsperioden inom näringslivssamarbetet Stockholm Business Alliance (SBA). Många kommuner bidrog med värdefull input i arbetet, liksom medarbetarna på Invest Stockholm. Utgångspunkten i uppdraget var medlemskommunernas behov, kombinerat med samspelet mellan SBA-organisationen och medlemskommunerna. Arbetet omfattande nulägesanalys, enkät, workshops samt djupanalyser med nyckelpersoner i utvalda kommer. Slutrapporten presenterades i oktober 2020 och innehöll rekommendationer för framtida utveckling och arbetssätt inom SBA-samarbetet.

Läs rapporten här